Autorisatie logboek

Als aanvulling op het topic over de audit trail in dit topic nog wat extra informatie over de registratie van wijzigingen die in PerfectView zijn doorgevoerd. In de Applicatie instellingen > onder het kopje ‘autorisatie’ vind je een audit trail van wijzigingen die zijn doorgevoerd bij:

  • Toegang (in/uitloggen van de applicatie)
  • Rechten
  • Keuzelijsten
  • Weergaven
  • Wachtrijen
  • Koppelingen

Bovenin heb je de navigatie buttons, wanneer je op bijvoorbeeld ‘weergaven’ klikt dan vind je daar veel informatie over wie welke weergave heeft aangepast en ook hoe laat en wanneer. Zo heb je een totaal overzicht over verschillende onderdelen.

Bij het onderdeel ‘toegang’ en ‘koppelingen’ kan je ook nog exports maken zodat je dit in een Excel bestand krijgt.

1 like