Autorisatiematrix automatisch genereren vanuit CRM

Is het mogelijk om een autorisatiematrix automatisch te genereren vanuit CRM?

Dag Kitty,

Helaas behoort het genereren van een autorisatiematrix niet tot één van de mogelijkheden van PerfectView.

Ik ben benieuwd naar welke informatie je hiermee naar voren wilt halen. Is dit bijvoorbeeld welke rechten bepaalde gebruikers hebben?

1 like

De bedoeling is inderdaad om met de autorisatiematrix de autorisatie en rechten van gebruikers/rollen automatisch vanuit CRM te genereren.

Het is misschien niet helemaal wat je zoekt, maar wellicht dat je er toch iets aan hebt…

Als applicatiebeheerder kan je via Instellingen > Applicatie instellingen > Autorisatie > Logboek, verschillende informatie terugvinden, zo ook van de rechten.

Wanneer je hierin dubbelklikt op een bepaalde rol, kun je zien welke rechten toegekend zijn en welke niet, per rol. Dit kun je exporteren naar Excel. Je hebt dan nog geen autorisatiematrix, maar wel de informatie waarmee je zo een matrix kunt maken.

Ik ben benieuwd of je hier iets aan hebt! :smiley:

1 like

Is de bovenstaande vraag/antwoord betreft het generen van autorisatie/gebruikersrollen actueel?

Deze functionaliteit is inmiddels uitgebreid. Op de Rechten-pagina is per gebruikersrol een I- (informatie)icoon toegevoegd. Zo kan je per gebruikersrol inzien welke rechten de hieraan gekoppelde gebruikers voor een bepaald onderdeel in PerfectView hebben.

Je komt bij deze functionaliteit terecht, door deze stappen te volgen: ga naar Instellingen> Applicatie instellingen> Autorisatie> Rechten.
Ga vervolgens naar Gebruikers> rechts van Gebruikers is een I te zien> wanneer je op deze I klikt, zie je per onderdeel welke rechten deze gebruikers hebben.

Benieuwd naar de rechten voor anders gebruikersrollen? Switch dan de Rol naar een andere gebruikersrol, en volg bovenstaande stappen.

Indien je naar aanleiding van deze reactie nog vragen en/ of opmerkingen heb, laat het dan vooral weten.