Betalingskenmerk op facturen

Wie heeft er ervaring om betalingskenmerken op facturen te plaatsen? Wat moet je dan allemaal instellen? Weet iemand ook welk voordeel dit heeft?

1 like

Hoi Andrew, leuke vraag! Ikzelf kan hem niet beantwoorden, maar misschien @DannyDamen of @katja (als ZZP’er) wel? :slight_smile:

@sabrina ik hoop dat ze info hebben. google laat me ook een beetje in de steek :slight_smile:

1 like

@ivan.breusers, kan jij een advies geven?

Betalingskenmerken worden gebruikt om bij de betaling van een factuur de betaling automatisch te kunnen verwerken. Aan welke eisen dit precies moet voldoen hangt van het systeem af wat je hiervoor gebruikt. Mocht je meer informatie hierover willen dan raad ik je aan om contact op te nemen met je leverancier die de betalingen voor je verwerkt.

1 like

Thanks Ivan!

@andrew: ik heb even gezocht en ik vind via Google zoals Ivan aangeeft tussen de resultaten ook een uitleg per leverancier van dit veld. (o.a. van de belastingdienst, Famed, factuursturen.nl)

1 like

Nee, sorry, heb ik niet echt ervaring mee.

@sabrina en @ivan.breusers bedankt voor jullie tips. Ik begrijp dat er verschil in systeem zit, maar weten jullie of deze nummers random gemaakt worden of zit er een verificatie in verwerkt. Ik zag dat er in Perfectview ook een nummer in het lichtgrijs staat. Maar deze staat niet op de factuur. Waarschijnlijk moet ik dan het sjabloon aanpassen en zorgen dat dat nummer bij een import naar een boekhoud pakket gekoppeld wordt. Ik ga zelf ook weer eens verder zoeken als ik info heb zal ik dit delen.

Hoi Andrew, ok dus je bent vooral benieuwd hoe het gebruik bedacht is vanuit PerfectView zelf? Ik ga even intern navraag doen! :+1:

Hallo @andrew (en meelezers),
Even wat achtergrond over het betalingskenmerk binnen PerfectView CRM Online.

Het betalingskenmerk hebben wij geïntroduceerd voor diegenen die met een acceptgiro willen factureren. Normaliter zou een factuur met een uniek factuurnummer volstaan om een betaling te kunnen matchen met een openstaande post in je financiële (debiteuren)administratie. Als je echter aan je factuur een acceptgiro (OLA (Optisch Leesbare Acceptgiro)) wil toevoegen, dan maak je gebruik van een betalingskenmerk. Dat betalingskenmerk bestaat dan uit minimaal 7 en uit maximaal 16 cijfers. Alleen indien het betalingskenmerk uit slechts 7 cijfers bestaat, bevat het geen controlecijfer of andere controle-informatie. In alle andere gevallen is het eerste cijfer het controlecijfer, bepaald volgens de acceptgiro-elfproef. Bij een lengte tussen 9 en 16 cijfers bevat het betalingskenmerk naast een controlecijfer ook een lengtecode (het tweede cijfer van voren). De toegestane lengtecodes met tussen haakjes het aantal karakters zijn: 0(10), 1(11), 2(12), 7(7), 8(8), 9(9). Een betalingskenmerk van 16 cijfers bevat alleen een controlecijfer en geen lengtecode. Deze zekerheden zijn ingebouwd om fouten bij het machinaal lezen tot een acceptabel minimum te beperken. We geven een voorbeeld: 12 2345 3462 2567. Hier is het controlecijfer 1 en de lengte code 2, aangevend dat er twaalf cijfers volgen.

Hoe werkt dat nu in PerfectView CRM Online?
Uitgangspunt is dat in de relatiekaart, van de relatie waaraan de factuur gekoppeld is, een debiteurennummer is opgenomen van maximaal 6 cijfers. Als het nummer uit meer cijfers bestaat, dan genereert de applicatie geen betalingskenmerk. Daarnaast genereert de applicatie altijd een 16 cijferig betalingskenmerk. Hiermee is de 1e positie dus bepaald door een controlegetaal en zijn de 2e en 3e positie altijd het jaartal (zonder eeuw aanduiding) waarin de factuur gegenereert wordt. De volgende 7 cijfers zijn de 7 rechtse cijfers van het automatisch gegenereerde factuurnummer. Afsluitend komt dan het 6-cijferig factuurnummer.
Bijvoorbeeld:
0191900001654321
positie 1: 0 controle getal op basis van acceptgiro-elfproef (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfproef)
positie 2 en 3: 19 (jaartal waarin factuur gegenereerd is)
positie 4 t/m 10: rechtse 7 cijfers van het factuurnummer
positie 11 t/m 16: het debiteurennummer

Als het factuurnummer en/of het debiteurennummer korter zijn, dan worden ze voorafgegaan door 0-en.

4 likes

Dank je wel @Ronald Weer wat geleerd over Perfectview in het algemeen en het betalingskenmerk in het bijzonder.

3 likes

Inderdaad bedankt Ronald! :tada: