Bulkacties - opvolgdatum aanpassen

Vaak krijgen wij de vraag dat de ‘te doen lijst’ van een oud medewerker niet is bijgehouden, waardoor er veel oude activiteiten nog moeten worden opgevolgd. Je kan dan makkelijk de opvolgdatum in bulk aanpassen zodat je in de toekomst alsnog actie kan ondernemen.

  1. Klik op acties > Bulkacties - Selectie aanzetten. Er zullen vink vakjes voor de activiteiten verschijnen.
  2. Klik op acties > Bulkacties - Huidige pagina selecteren of selecteer de activiteiten waarvan je de opvolgdatum wilt aanpassen.
  3. Klik op Acties > Bulkacties - Opvolgdatum aanpassen.

Let op: De bulkacties kunnen alleen worden uitgevoerd door gebruikers die hiervoor voldoende rechten hebben.

1 like