Is digitaal ondertekenen rechtsgeldig?

PerfectView biedt de functionaliteit om offertes of opdrachtbevestigingen digitaal te laten ondertekenen door de klant. Is een digitale handtekening rechtsgeldig?

@ton Dat is een goede vraag, die je stelt. Het is denk ik belangrijk om te kijken naar de digitale handtekening zelf. Als je kijkt wat de overheid daar over publiceert is dat je 2 verschillende type digitale handtekeningen hebt. De gewone digitale handtekening en de gecontroleerde/gekwalificeerde digitale handtekening.

De gewone digitale handtekening is altijd gekoppeld aan een document of bestand. De belangrijkste reden is om de identiteit van de persoon te koppelen aan het document. Dit kan bijv. een gescande handtekening zijn.

De gecontroleerde/gekwalificeerde digitale handtekening. Hier moet je denken aan een handtekening met een certificaat. Dit digitale certificaat is dan gecontroleerd door een instantie of partij die daarvoor erkend is. Deze koppelt dan de persoonlijke gegevens met de handtekening. Als je deze koppelt aan een document of bestand is het altijd te achterhalen wie de handtekening heeft gezet. Een bekend voorbeeld is DigiD.

De handtekening onder een overeenkomst is dus bedoeld dat de persoon die hem tekent akkoord gaat met de overeengekomen afspraken. Of dit nu een verkoopovereenkomst is of een afspraak die je schriftelijk wilt vastleggen.

Terug komend op je vraag is de digitale handtekening vanuit perfectview rechtsgeldig?
Je kan in de digitale handtekening van perfectview de identiteit controleren. De gebruiker moet zijn naam invullen, zijn e-mail adres en er staat een tijd vermeld en de plaats is ook ingevuld. De plaats gebeurt middels een IP nummer en een IP nummer is altijd gekoppeld aan een gebruiker. Wellicht wat technisch, maar Ripe beheert de IP nummers voor o.a. Nederland en die geeft ze uit aan bijv. een hoster, die geeft deze weer uit aan abonnee’s en zou kan je altijd herleiden waar de handtekening is geplaatst.
Als laatste plaatst iemand ook nog een handtekening met zijn muis of touchpad of iets dergelijks. Deze zal waarschijnlijk niet zo mooi zijn als een handtekening gemaakt met een pen, maar het koppelt wel dat de persoon in kwestie die persoonlijk heeft gedaan.

Dus is mijn conclusie ja, deze is rechtsgeldig. Nu ben ik geen rechter die dit uiteindelijk zal beslissen, maar gebaseerd op de beschikbare kennis kan je dus aantonen dat de identiteit van de persoon gekoppeld is aan het document.

Mijn tip is wel kijk goed voor welke overeenkomst je de digitale handtekening gebruikt. Ik kan me voorstellen dat bij de verkoop van bijv. een jacht van €1.000.000,- je het fijn vind om een handtekening met inkt op een papier te hebben. Sowieso kan ik me voorstellen zijn dit handtekening momenten waar je zelf bij wilt zijn. Al is het maar voor de bubbels. Bij een dispuut kan je dan met een fysiek document aan komen in het ergste geval als je naar de rechter moet.
Wat ik bedoel te zeggen, bekijk goed welke risico’s loop je als je digitaal ondertekend. Maar zoals ik schrijf is deze mi gewoon rechtsgeldig.

2 likes

Duidelijk @andrew! En klinkt inderdaad logisch als je het zo redeneert.

Toch ben ik benieuwd wat de wet- en regelgeving hierover zegt. Hebben we iemand op de Community met een achtergrond als jurist o.i.d.?

Beste Andrew,

Dank voor je uitgebreide reactie.
Na wat snuffelwerk op hert internet vind je op http://www.iusmentis.com/technologie/digitalehandtekeningen/rechtsgeldig/ uitgebreide informatie over dit onderwerp. In Nederland is inmiddels de Wet Elektronische Handtekeningen ingevoerd, als aanvulling op de wetsartikelen waarin geregeld staat hoe contracten en overeenkomsten gesloten kunnen worden. Deze aanvulling bepaalt: "Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authenticatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval."
In het artikel wordt nog een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot certificering en betrouwbaarheid.
Wat mij betreft blijft er dan nog een belangrijke vraag onbeantwoord. Wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk voor de rechtsgeldige gevolgen van het gebruik van de digitale handtekening? is dat - in dit geval - PerfectView, die de techniek biedt een digitale handtekening te gebruiken, of is dat de gebruiker van de software, die besluit van deze techniek gebruik te maken.

1 like

Ik vraag me af, wat is het verschil tussen een digitale handtekening en een ondertekend document dat vroeger per fax werd geretourneerd of ingescand per email wordt teruggestuurd?

Beste Anne,

Dat is een goeie vraag.
In het artikel: Digitale handtekening vind je meer informatie over de diverse vormen van digitale handtekeningen.
Hierbij ook nog een link naar voorbeeld van een verklaring die je zou kunnen opstellen omtrent het gebruik van de digitale handtekening. Voorbeeld juridische verklaring digitale handtekening

Wanneer een van onze klanten vraagt naar de rechtsgeldigheid van de handtekening die wordt gezet met het online accorderen antwoorden wij het volgende:

"De ondertekening zoals PerfectView verwerkt voldoet als gewone digitale handtekening zoals beschreven in het Burgerlijk wetboek artikel 3:15a.

De handtekening voldoet aan de volgende punten:

  • De handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden.
  • De handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren.
  • De handtekening is tot stand gekomen met middelen die onder de uitsluitende controle van de ondertekenaar staan. Dit betekent bijvoorbeeld dat het met zijn computer gebeurd.
  • De handtekening moet zodanig aan het meegestuurde document zijn verbonden, dat elke wijziging achteraf kan worden opgespoord.

De handtekening wordt niet gezien als een gekwalificeerde of geavanceerde elektronische handtekening aangezien er geen gebruik gemaakt wordt van een gekwalificeerd certificaat uitgegeven door een geautoriseerde certificaat instantie. Echter doordat de ondertekening in een met SSL certificaat versleutelde verbinding wordt uitgevoerd en op basis van het IP adres te achterhalen is wie heeft ondertekend kan dit gezien worden als een gekwalificeerde ondertekening."

2 likes

Antwoord op de ondertekening via de fax. Deze bepaalde ook met handtekening en plaats en datum de locatie en tijd. Telefoon nummers en abonnee nummers zijn altijd te traceren. Zo waren kengetallen geografisch verbonden. Met VoIP is dat niet meer het geval. Dit telefoonnummer en tijd notering staat altijd op het fax report of boven of onder het fax document geprint. Het kan natuurlijk dat een klant tekent met een andere datum en plaats. Bijvoorbeeld met de plaats Apeldoorn op de overeenkomst en de volgende dag vanaf zijn kantoor 020 in Amsterdam faxt. Maar er zijn altijd uitzonderingen :grinning:

Dank voor je toelichting :+1: