Is het mogelijk om via campagne/mailing stemknoppen toe te voegen?

Is het mogelijk om via Campagne/mailing stemknoppen toe te voegen waarbij reactie naar opgegeven emailadres wordt doorgestuurd? Functie à la Outlook.

bijv. ik kom wel/niet/misschien naar bijeenkomst.

Hallo Kitty,

Voor zover mij bekend zit die functionaliteit niet in campagne

Jouw voorbeeld heb ik wel gemaakt met de web-formulieren functionaliteit.
Je maakt dan gebruik van de functie “om reacties te registreren van relaties die u een mailing heeft gestuurd”.

Dus in jou voorbeeld maak je drie formulieren, wel/niet/misschien, en bij het maken van de mailing kan je dan de links invoegen voor de registratie. Bij elke relatie kan je dan een kenmerk toevoegen.

Is dit wat je zoekt?

Hallo Kitty,
je kan in een e-mailing ook zogenaamde responseformulieren opnemen met daarop opt-in kenmerken. Deze responseformulieren zijn te definiëren als webformulier in de applicatie, maar dan niet als een webformulier dat je op je website plaatst, maar als een responseformulier. Neem gerust contact met ons op om e.e.a. nader toe te lichten.