M / V / onbekend .... geslacht en AVG

gdpr
avg
instellingen
strategie
relatiebeheer

#1

Jarenlang hard gehamerd bij de gebruikers dat ze níet vergeten om het geslacht aan te vinken. En bij twijfel op te zoeken. Krijg je nu de AVG-discussie… Mag je het geslacht bij zakelijke relaties van een organisatie vermelden?
Valt dit onder één van de 6 grondslagen van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Wat doe jij?
Fijn weekend alvast.
Katja


#2

Goeie vraag Katja! Maar poe, niet mijn specialiteit! @andrew? @Kerstin.Alleijn?


#3

In zijn algemeenheid: Uitgaande van wat ook bij Radar nog werd benoemd “denk logisch na mbt de AVG richtlijnen maar maak het ook niet te ingewikkeld” denk ik: ja, geslacht mag je vermelden in je systeem zolang daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld het juist aanschrijven van een persoon (Geachte heer/mevrouw) lijkt me een goede reden. Zeker als het vinkje geslacht gekoppeld is aan de aanschrijving bij brieven, emails etc.
Ten tweede: geslacht is geen bijzonder persoonsgegeven, het zegt niets over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Het is echter wel een persoonsgegeven, dus ergens moet voor de personen die je registreert duidelijk zijn welke gegevens (dus ook geslacht) worden vastgelegd en moeten die opvraagbaar zijn. Bij twijfel of iemand man of vrouw is, zou ik het bij de persoon zelf navragen. Heb je meteen je toestemming.
Vraag is dus aan jullie: gebruik je geslacht ergens voor (je grondslag) zoals aanschrijving? Zo niet, dan is er eigenlijk geen reden om het te registreren. En belangrijk: Waar vermeld je het/ registreer je het allemaal? Als een persoon aangeeft dat geslacht niet mag worden geregistreerd, dat verzoek naleven. Verder niet op voorhand ingewikkeld maken.
Ik ben geen expert, maar dit is wat ik tot nu toe begrepen heb uit alle AVG informatie.


#4

Dank voor je antwoord Jenny! Dit klinkt wat mij betreft heel logisch. :slight_smile:

@Katja: kun je hier iets mee?


#5

Het is vooral dat ik het in de zakelijke dienstverlening netjes vind om mijn relaties met geachte heer of mevrouw met achternaam aan te schrijven.

Het kán natuurlijk:
Geachte heer/mevrouw Wetsteijn,
Of Geachte mevrouw/meneer Wetsteijn, (voordat er weer iemand over me heen valt dat de heren altijd als eerste worden genoemd).

Maar ik vind het niet mooi/fijn.
Dat is het eigenlijk.
Katja


#6

Ik zou geslacht gewoon blijven aanvinken. Het gebruik van geslacht (heer/mevrouw) doen de meeste organisaties. Is netjes + klantvriendelijk en niks verkeerds aan. Mogelijk zijn ze zelfs gepikeerd als je ze verkeerd aanschrijft. Het zijn geen bijzondere persoonsgegevens. Als het goed is, zijn en worden de relaties ingelicht over het vastleggen van persoonsgegevens. En als je het verzoek om ‘niet vastleggen’ van een persoon naleeft, dan heb je aan alles voldaan wat betreft AVG m.b.t. jouw vraag.