Maatregelen en controle

Originally published at: https://communityblog.perfectview.nl/2017/12/07/maatregelen-en-controle/

Maatregelen en controle Nadat in kaart is gebracht welke persoonsgegevens en risico’s op kunnen treden bij verwerking, is het zaak om maatregelen te nemen voor de bescherming. Van groot belang voor de controle is om periodiek de genomen maatregelen te evalueren en zo nodig optimalisaties door te voeren. Maatregelen voor beveiliging De bescherming van persoonsgegevens…

1 like