Monitoring / PV-gebruikers performance meten

Mijn bedrijf is sinds november overgestapt op PerfectView CRM. Als administrator zou ik graag het een en ander meer willen weten over de “monitorings-mogelijkheden” binnen PV. Hoe kan ik het best de performance van mijn collega’s (PV-gebruikers) meten?

Al met support aan de lijn gezeten maar we kwamen er niet goed uit. Vandaar mijn vraag aan de ‘praktijk’… Ik zou bijvoorbeeld willen weten hoeveel Contactpersonen zijn toegevoegd door een medewerker (PV-gebruiker) in een bepaalde tijd, om zo individuele voortgang per gebruiker te meten.

Iemand tips? Tricks? Ik ben benieuwd :nerd_face:

Hoi Brenda, welkom op onze community! :smile:

Mijn advies zou hierin zijn om een weergaven van contactpersonen te kopiëren en eenmalig een (vast) filter aan te maken op ‘contactpersonen - aangemaakt op of na’ en ‘contactpersonen - aangemaakt op voor’.


Vervolgens zou je ook de kolom ‘Relatiebeheerder’ kunnen toevoegen zodat je middels een tijdelijk filter op medewerkers kan filteren. Onder acties kan je eventueel ook nog de gegevens exporteren naar Excel.

@y.neuschwanger-kars @katja ik ben erg benieuwd hoe jullie dit zouden doen en of jullie nog andere tips zouden hebben?

1 like

Bedankt voor je terugkoppeling! Het is altijd even puzzelen van waaruit je de beginstappen zet voor een weergavelijst; zo zaten wij zo’n dergelijke overzicht te zoeken via Klanten. Contactpersonen is inderdaad een logischer uitgangspunt. Zo heb ik nu deze weergave in elkaar geknutseld:


i.p.v. Relatiebeheerder ben ik echter op zoek naar de persoon die de Contactpersoon aanmaakt, dat kan ook een binnendienst medewerker zijn i.p.v. de Accountmanager die de relatie beheert. De kolom ‘Aangemaakt door’ bevat deze info. Helaas kan je niet (tijdelijk) filteren (zie afbeelding), maar door daar op alfabet te zoeken, kom je ook al een heel eind.

Bestaan er mogelijkheden om een tijdlijn (zoals te vinden onder Meer) te exporteren? Daar is een mooi overzicht te vinden van de handelingen van alle gebruikers. Om deze dan vervolgens te filteren per gebruiker? Het zou betekenen -als administrator/of ‘CRM coach’- dat je gerichter feedback kan geven aan de gebruikers, onderzoeken welke gebruikers moeite hebben met de adoptie van CRM in hun dagelijkse werkzaamheden en die meer handvaten bieden… etc.

Iemand aan de administrator kant die mij hier meer over kan vertellen?

Wat je zou kunnen doen is vanuit het menuonderdeel Activiteiten -> Alle activiteiten een weergave maken met de voor jou relevante velden. Via de Gebruikersgegevens kun je Eigenaar, Vorige eigenaar, Aangemaakt door, gewijzigd door en Afgesloten door - opnemen in je weergave. De mutatiemomenten vind je dan weer in het onderdeel van de Activiteit zelf. Je krijgt op deze wijze een uitgebreid overzicht van alle mutatiemomenten van al je activiteiten.

Een algemene lijst voor je relaties kun je ook maken vanuit het menuonderdeel ‘Alle relaties’ Je hebt dan al je relaties (Organisaties en Personen) in één weergave bijeen. Het veld ‘Type relatie’ geeft dan de informatie over wat voor soort relatie het betreft.

2 likes

Dit klinkt heel logisch @janneke.deleeuw en @bdorsman,

De vraag is ook even: wat is je doel?
Wil je alleen even kijken óf er mensen zijn toegevoegd?
Of gaat het er juist om ter controle of alle relevante informatie is toegevoegd.
Wellicht als ‘competitie’ tussen de medewerkers, om een vergelijking te maken, maar gaat het dan om de kwantiteit of ook de kwaliteit?

groeten en alvast fijn weekend/carnaval/vakantie,
Ik ben namelijk nu even uit de lucht.
Katja Wetsteijn, de Combineur

Beide!

De wens is om zo makkelijk mogelijk inzicht te verkrijgen in de toegevoegde relaties en activiteiten, zodat daar op gestuurd kan worden en om te zorgen dat we allemaal dezelfde ‘CRM taal’ spreken. Hier zijn weergavelijsten dus prima voor in te stellen.

Maar ook om de voortgang te meten van de PV-gebruikers voor een (kwantitatieve) terugkoppeling richting het management. Het doel is om deze gegevens mee te nemen in persoonlijke voortgang gesprekken etc. om PerfectView bij iedereen volledig te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Ik heb deze monitoringsmogelijkheden nog niet goed kunnen vinden…

We hebben hier niet echt een systeem op ontwikkeld vrees ik. We proberen één iemand dagelijks de tijdlijn na te laten lopen (dus even kijken wie er relaties/personen heeft toegevoegd en steekproefsgewijs kijken of dat goed is gebeurd).

Bij CRM-gebruikers waarvan we weten dat extra aandacht gewenst is, maken we vaak een selectie op relatiebeheerder en filteren we op datum zodat we de meeste actuele toevoegingen bovenaan hebben staan.

Verder ben ik behoorlijk ‘fan’ van de auditfunctie, die gebruik ik ook bij het toevoegen van kenmerken omdat dat ook nog wel eens misloopt.