Over de categorie Wet & Regelgeving

Discussies over CRM en Wet en Regelgeving, bv. de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).