PerfectView sales dashboard

Om meer inzicht te krijgen in je sales kan je gebruik maken van het sales dashboard in PerfectView. In deze tip een korte toelichting op de verschillende onderwerpen van het KPI dashboard.

Gecreëerd: Alle verkoopkansen die aangemaakt zijn, op datum.
Pijplijn: Dit zijn openstaande verkoopkansen die je verwacht binnen te krijgen. Het pijplijn bevat niet de verloren of gewonnen verkoopkansen.
Forecast: alle gewonnen verkoopkansen in een bepaalde periode + alle verkoopkansen waarvan je verwacht (gebaseerd op ‘verwachte orderdatum’) dat ze in diezelfde periode gaan vallen. Let op: het gaat hier altijd om gewogen bedragen. Het bedrag wordt dus afgezet tegen de kans.
Gewonnen: alle verkoopkansen welke zijn gewonnen in een bepaalde periode.
Verloren: alle verkoopkansen welke zijn verloren in een bepaalde periode.
Facturatie: alle verkoopfacturen gekoppeld aan een verkoopkans waarvan de factuurdatum binnen de geselecteerde periode valt.

2 likes