Privacy Impact Assessment , PIA

Originally published at: https://communityblog.perfectview.nl/2017/11/30/avg4-impact-analyse-pia/

Privacy Impact Assessment Om organisaties een instrument te bieden om privacy risico’s in beeld te kunnen brengen, wordt een Privacy Impact Assessment benut. Een Privacy Impact Assessment (verder PIA genoemd) stimuleert organisaties om proactief na te denken over vragen als: Wat is de impact op de privacy van de betrokkenen? Wordt informatie op een juiste manier…