Project of contract?

Wanneer kies je voor een contract en wanneer voor een project?

Ik start vanuit een taak een verkoopkans en bij gewonnen start ik de activiteit contract of project (?) n.a.v. een ontvangen akkoord op mijn opdracht. Dat is mij nog niet helder?

Mijn opdracht is bijvoorbeeld het maken van een financieel plan. Na akkoord opdracht moet ik gegevens verzamelen, informatie bij derden opvragen, verwerken en analyseren. Een rapport maken en afspraak voor overleg plannen. Daarna de factuur, afhandelen opdracht en eventueel een toekomst agendering voor updaten financieel plan).

Hier zijn dus diverse contactmomenten met verschillende betrokken personen / instanties en fases.

Kies ik voor contract of project? En waarom?

Of is er een juist een andere route?

Hi Michael,

Leuke vraag. Ik ben ook wel benieuwd naar de reactie van andere community leden maar ik zal hier mijn advies geven.

Als ik de vervolgacties zie

adviseer ik om met een project verder te gaan. Vanuit een project kun je werken met de keuzelijsten ‘types’, ‘fases’ en een begin en einddatum. Daarnaast is het ideaal om in het project ‘gekoppelde activiteiten’ en ‘betrokken relaties’ toe te voegen.

Een project wordt ook als standaard aangeboden naar aanleiding van een gewonnen opdracht. Een contract wordt eigenlijk altijd ingezet wanneer er een contract is opgesteld en je wil dit contract op tijd opvolgen voor verlenging.

Nee hoor! Project is naar mijn mening de beste optie. :star_struck:

Heb je hier wat aan?

1 like

Ja dit is de bevestiging waarmee ik verder kan. Inderdaad is keuze voor project de enig juiste en ook contract is nu verduidelijkt :-). Bedankt voor je feedback!

1 like

Hi,

Wij maken vanuit de verkoopkans als eerste een contract aan. En apart project voor de opdrachten die daaruit volgen. Bijv. Afsluitende controle boekjaar, aangifte inkomstenbelasting etc. Het verzamelen van de benodigde gegevens wordt dan dus gedaan vanuit de projecten. Niet vanuit het contract. Onder contract staan alleen de voorwaarden van onze samenwerking met de betreffende relatie. Niet wat wij voor ze doen.

Hi @SKYB_Administraties, bedankt voor deze toevoeging! Want in volgorde gaat een project inderdaad vooraf aan verkoopkans, gewonnen verkoopkans, contract en uitvoering van het contract (project). Ik had zelf eerst bedacht vanuit gewonnen verkoopkans want daarin staan de overeengekomen uren en de offerte die met de verkoopkans is gemaakt is het contract. Maar ik zie nu dat ik het contract op zich dan niet vastleg. En dat is zeker wel de bedoeling. Fijn dat je de moeite hebt genomen hierop te reageren!

1 like

Hi, @mjsgerritsen,

Geen dank. Fijn dat ik je kan helpen.

2 likes