Release notes - Major update, versie 20.01.001

In de nacht van 30-31 januari 2020 is major update 20.01.001 op de Nederlandse productie omgeving uitgerold. Deze update bevat nieuwe functionaliteiten, changes en bugfixes. Onderstaand een lijst met de doorgevoerde aanpassingen.

Nieuwe functionaliteiten:

  • Kennisbank

Diverse aanpassing zijn gemaakt om de koppeling tussen de applicatie en de PerfectView kennisbank te realiseren.

PI202000016 – Kennisbankintegratie voor aan de slag. In plaats van sliders worden de gebruikers nu naar de kennisbank gestuurd voor de onderwerpen die onder aan de slag worden getoond.

PI202000017 – In het helpmenu is nu ook de kennisbank opgenomen.

PI202000018 / PI202000019 – Optie toegevoegd om bij de connectoren en instellingen pagina’s een informatie icoon te tonen. Bij klikken wordt de gebruiker naar de kennisbank gestuurd voor verdere informatie

PI202000061 – De link naar de webinar-agenda in het helpscherm aangepast zodat deze verwijst naar de agenda pagina op de community.

  • Addin’s

Nieuwe Outlook en Office add-in’s met ondersteuning voor TLS 1.2 zijn beschikbaar gemaakt in de applicatie. Alle gebruikers zijn hierover reeds geïnformeerd via de newsfeed in de applicatie..

  • Changes & Bugfixes

In deze update hebben we een aantal changes/ bug’s opgepakt die jullie gemeld hebben. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.

  • Applicatie

PI201900479 – Invoer nieuwe organisaties is uitgebreid met een veld land. Het land wordt mee overgenomen in de adresgegevens van de nieuwe organisatie. Daarnaast wordt een organisatie alleen opgezocht in de KvK ingeval een adres in Nederland is ingegeven. Bij organisaties in andere landen wordt deze stap overgeslagen.

PI201900745 / PI201900799 – In het gebruikersoverzicht is het weer mogelijk gemaakt om de initialen en de rollen van een actieve gebruiker aan te passen.

PI201900777 / PI202000062 – Bij de KvK update service werden soms updates gemeld (aantal op icoon in de linkerbalk) waarvan echter geen gegevens werden getoond. Het betrof organisaties die in het verleden opgenomen zijn uit de KvK-gegevens maar later verwijderd zijn in CRM. Er is een aanpassing doorgevoerd en van deze updates wordt nu in een extra tab aangegeven dat de koppeling niet meer bestaat en worden de koppelingsrecords opgeschoond.

PI202000013 – Bij relaties is het kiezen van afbeeldingen op basis van een google zoekactie weer mogelijk.

PI202000059 – De iCal link voor gebruiker wordt nu standaard als Https:// link getoond. Indien de kalender applicatie van de gebruiker geen https:// link ondersteunt, dient dit handmatig door de gebruiker aangepast te worden naar http://.

PI202000063 / PI202000073 – Dupliceren van abonnementen is verbeterd. Bij sommige combinaties van abonnement met regels en automatische facturatie gaf dit problemen.

  • Koppelingen

PI201900891 – In het geval dat er in de Exact dagboekcode een spatie voorkwam werd een boeking niet in Exact aangemaakt. Dit is aangepast zodat het wel gebeurt.

PI201900940 – Bij Mollie betalingen werd in specifieke gevallen het decimaalscheidingsteken niet juist herkend. Hierdoor werd een bedrag van 4 cent (0,04) als 4 euro (4,00) getoond. Dit is aangepast.

PI202000050 – Als bij instellen van de grootboekrekening (in producten of instellingen) de API van e-Accounting geen reactie geeft, wordt een melding aan de gebruiker getoond.

PI202000055 – Aanpassingen in koppeling met eAccounting om problemen met creditfacturen op te lossen.

  • Webformulier

PI201900910 – Checkboxvelden die op een webformulier worden gebruikt, worden nu niet als tekst maar ook daadwerkelijk als check box weergegeven in de applicatie.

  • Fietsendepot

PI201900941 – Het omschrijvingsveld is groter gemaakt om alle tekst te kunnen bevatten.

PI201900943 – Bij een afleverorder is het nu instelbaar om i.p.v. een selectiescherm om rijwielen te registeren ook mogelijk om barcodes te scannen.

PI202000035 – Bug in API opgelost die ontstond bij het aanmaken van extra bijlage bij een registratie.

PI202000039 – Validatie toegevoegd in registratie en importfunctie waardoor de verwijderdatum van een rijwiel niet in de toekomst mag liggen.

PI202000044 – Optie toegevoegd waarmee alle rijwielen van een afleverorder automatisch gekoppeld kunnen worden aan de opkoper (relatie van de afleverorder). Beschikbaarheid van deze optie is instelbaar door PerfectView.

PI202000049 – Aanpassing in API zodat extra toegevoegde afbeeldingen bij een registratie niet als de standaardafbeelding gekozen worden voor de verlorenofgevonden.nl website.

  • Verloren of gevonden

Op de verloren of gevonden website zijn aanpassingen gemaakt om beter bestand te zijn voor een mogelijk XSS exploit.

2 likes