Support tip van de week: Hoe kan ik in bulk activiteiten aanmaken?

PerfectView biedt de mogelijkheid om in bulk een activiteit bij een grote groep relaties aan te maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je een montagebedrijf hebt, en je een aantal relaties moet bellen voor preventief onderhoud. In zo’n geval kan je in bulk bij deze relaties een taak aanmaken.
Zo kan je in PerfectView vastleggen dat deze relaties gebeld moeten worden. Daarbij kunnen je collega’s dan meteen registreren wat zij met deze relaties afgesproken hebben.

Je kunt activiteiten in bulk aanmaken, door bijvoorbeeld deze stappen te volgen: ga naar ‘Meer’> en klik op ‘Selecties’.

Klik vervolgens op ‘Selecteren op…’> ‘Personen’> klik op het pijltje voor ‘Persoon koppelingen’> klik met je rechtermuisknop op ‘contactpersoon’> klik op ‘relaties die contactpersoon zijn selecteren’.

Vervolgens klik je op ‘Resultaat’> ga je naar ‘Acties’> en klik je op ‘Campagne starten’. Het scherm ‘Selectiecriteria’ verschijnt in beeld. Vul bij ‘Naam’ de naam van de selectie in. Ga vervolgens naar ‘Gebruikers’ en selecteer de gebruiker(s) met wie je deze selectie wilt delen. Klik daarna op de pijltjestoets (die naar rechts wijst) om de gebruiker(s) naar de kolom ‘Gedeeld met’ te verplaatsen. Klik hierna op ‘Opslaan’.

Je komt in de campagne-tool terecht. Vul bij ‘Naam’ de naam interne naam van de campagne in. Bij ‘Wie’ wordt aangeven welke relaties je voor deze campagne geselecteerd hebt, en op basis waarvan je dit gedaan hebt.

Kies bij ‘Wat’ voor de optie ‘bij iedere relatie een nieuwe opvolgingsactiviteit aanmaken’.

Kies bij ‘Activiteit’ voor de activiteit ‘Taak’.

Vul bij ‘Gegevens’ het ‘Onderwerp’ van de taak in. Kies hier ook voor het ‘Type’ taak.

Bij de stap ‘Opvolging resultaat’ kan je de opvolgdatum van de taak bepalen (1), evenals de afhandeling hiervan (2).

Bij ‘Uitvoeren’ geef je bij ‘Hoe’ (1) aan hoe de campagne uitgevoerd moet worden. Bij ‘Wanneer’ (2) bepaald je wanneer de campagne uitgevoerd wordt. Daar kan je ook instellen of een campagne herhaald moet worden, op welke termijn en voor hoe lang. Daarna klik je op ‘Uitvoeren’ (3) om de campagne definitief uit te voeren, en om in bulk activiteiten aan te maken.

1 like