Synchronisatie perfectview > exact

Wij zouden graag de synchronisatie tussen exact online en perfectview goed op gang willen krijgen. Tot op heden lukt het alleen om te synchroniseren tussen exact en perfectview. Andersom werkt het helaas nog niet. Ondanks het feit dat alle instellingen goed gezet zijn en de handleiding nogmaals is doorgelezen (https://kennisbank.perfectviewcrm.nl/wp-content/uploads/2020/01/Exact-Online-koppeling.pdf)

Wie kan ons ermee verder helpen?

Beste Florian,

ik heb mijn collega’s van de servicedesk gevraagd contact met je op te nemen.

1 like