Wat is CRM? Strategie of systeem...?

De betekenis van de letters CRM is eenvoudig te geven, Customer Relationship Management.

Maar wat houdt CRM nu werkelijk in?

Waarom is CRM belangrijk? Hoe draagt CRM bij aan je bedrijfsvoering? Kan je werkelijk kosten besparen met het gebruik van CRM? Etc.

En zo zijn er nog diverse vragen te verzinnen over ‘Wat CRM is’. Over de jaren heen heb ik veel van deze vragen gehoord en beantwoord. Ik weet zeker dat jullie deze vragen ook veelvuldig horen. Ik ben benieuwd naar jullie uitleg over wat CRM nu eigenlijk is. Zouden jullie deze uitleg eens willen delen?

2 likes

@Ingrid.Peters Een goede vraag. Wat houdt CRM nu werkelijk in? Ik denk dat veel mensen verschillende definities hebben en er zullen wel boeken vol van geschreven zijn. Een vraag die dicht bij wat is ligt is denk ik; Hoe wil de klant nu eigenlijk worden bediend? Netjes en correct behandeld worden is dan en logisch antwoord. Maar hoe hou je dat bij als verkoper?

Een klassiek voorbeeld uit de jaren negentig van der vorige eeuw.
Als vertegenwoordiger ging je op pad met een stapel flyers/brochures van je bedrijf en je had in de kofferbak van je auto mappen van al je klanten, met orders en bezoekverslagen. Hilarisch als je daar nu aan terug denk mbt over privacy. Vaak reden de vertegenwoordigers ook nog rond met grote reclame van het bedrijf. en alle klantdata in de auto. Je order formulier bestond uit van die doordruk papieren. 1 voor de klant, 1 voor je zelf en een voor de verkoopbinnen of afdeling orders. Met de fax stuurde je die naar kantoor of leverende deze in bij de juiste afdeling.
Bedrijven die meer digitaal waren hadden een matrix printer, die tikte door de doordrukvellen heen, zodat alle 3 de formulieren bedrukt waren.

Als je dan op afspraak ging bij de klant kon je de map uit je kofferbak met bespreekverslagen nalezen wat je had besproken en de orders bekijken. Vaak waren dit kladjes met pen beschreven.
Maar je was op de hoogte van wat er bij de klant speelt. Dat was toen het CRM systeem. Dus het crm systeem bestond voor de organisatie uit; verschillende afspraken of werkwijze met zijn medewerkers, om te zorgen dat je de klant optimaal kan bedienen. Daar is nu natuurlijk niks aan veranderd alleen is dit digitaal en toegankelijker voor meerdere personen geworden.

Dus CRM is mi. een set afspraken die je vastlegt in een systeem om de klantrelatie optimaal te bedienen.

4 likes

Wat mij betreft mag de afkorting worden: CCM. Customer Centric Management.
Door de klant centraal te stellen en echt met de klant in contact te zijn, Kom je heel veel van de klant te weten.

Met deze kennis kun je de klant optimaal bedienen. Om te zorgen dat je dat blijft doen is het verstandig (lees noodzakelijk) al die kennis systematisch vast te leggen.

Het resultaat is tweeledig:

  1. klanten blijven want ze blijven tevreden
  2. er komen nieuwe klanten bij want ze horen het van die andere tevreden klanten.
    Kortom: CRM / CCM is de basis van ieder klantgericht bedrijf.
1 like

Goede vraag. In mijn opinie is CRM bovenal strategie, ondersteunt door een systeem. De strategie is het geheel van afspraken welke je maakt welke plaats CRM in je organisatie inneemt. Hoe prominenter, hoe beter. Ik bedoel hiermee dat het belangrijk is om CRM de status ‘strategie’ te geven binnen de organisatie opdat het breed gedragen wordt en zoveel medewerkers als mogelijk meewerken om de informatie up-to-date te houden. Ik zeg altijd:“Het is niet het systeem alleen wat het succes is van goed CRM gebruik maar ook de werkwijze die bepalend is”; noem het ‘de CRM Etiquette’.

Advies is derhalve om eerst de commerciële processen in kaart te brengen met het hele bedrijf en daarmee tot een strategisch project te maken.Toegang tot CRM voor iedereen die klantcontact heeft is onontbeerlijk om dit te ondersteunen binnen de organisatie.Groot voordeel is dat gelijk de strategie geoperationaliseerd is door dit in de praktijk te ondersteunen met een optimaal gebruik van CRM. Ben heel benieuwd naar wat andere ambassadeurs hiervan vinden.

Helemaal eens @robertgouda!

@andrew Mooie schets van een blik in het verleden en een mooie link naar het nu.

1 like

CRM is een werkwijze om optimaal met klantcontact om te gaan zodat klanten echt ervaren dat ze serieus genomen worden. Een strategie en bovenal een afspraak hoe je als bedrijf met klantcontact omgaat. En deze methode kan erg goed ondersteund worden met een systeem/pakket, maar de werkwijze; de etiquette, gaat voor alles.

2 likes

Ik ben het met Maarten Boot eens, Customer Relationship Management is een strategie en de software een instrument Niet alleen om de commerciele kansen in kaart te brengen en hiervoor gezamenijk een roadmap te maken naar commercieel succes. Ieder klantcontact heeft invloed op hoe je de klant de volgende keer benadert.
We praten hier over een vraag , een klacht , een support . Hoe benader je je klant voor een commercieel traject als je weet dat er nog een klacht openstaat . Kortom, als iedereen binnen de organisatie gebruikmaakt van CRM en zijn/haar contactmomenten vastlegt, kun je nog beter en slimmer je commerciele trajecten managen en ontwikkelen en last but not least een warme relatie onderhouden. Want het verliezen van een relatie kost je uiteindelijk enorm veel tijd en energie om weer te compenseren met een nieuwe relatie.

1 like

CRM is mi, net als Maarten schrijft, geen applicatie maar een proces vanuit een strategie:
De CRM-strategie beschrijft de manier waarop we de doelen en situatie van de organisatie vertalen naar de manier waarop we met klanten om willen gaan. Hierin zijn diverse opties denkbaar, van een generieke massamarketing-aanpak tot een op het niveau van het individu gedifferentieerde een-op-een benadering. Dat de keuze voor een bepaalde CRM-strategie grote impact zal hebben op de gehele organisatie zal duidelijk zijn.

CRM draait om verleiden, verrassen en nog veel meer
CRM Beheer: een vaak vergeten succesfactor

2 likes

Als ik eerlijk ben, zou ik CRM aan een geïnteresseerde leek toch altijd uitleggen als een tool of methode die bijdraagt aan het realiseren van een grotere strategie, namelijk écht klantgericht ondernemen.

Er zullen er zijn die zeggen dat CRM meer is dan alleen de tool. Dat is ook zo, maar in dat gedeelte waar het de tool overstijgt komt het meteen ook in aanraking met zoveel andere domeinen. Net als je kunt zeggen ‘CRM is een strategie’, kan ik vanuit mijn hoek ook zeggen dat Marketing Automation een strategie is. Of iemand van Customer Support kan dat zeggen over zijn ticketing systeem. En die strategie is in al die gevallen dezelfde: klantgericht ondernemen.

En dat klantgericht ondernemen staat een beetje haaks op hoe ik veel organisaties zie opereren. Doelstellingen in de vorm van targets, winstdoelstellingen, producten… Terwijl dat geen doelen zijn, maar resultaten. Het gevolg is vaak silovorming binnen de organisaties. Want: Sales heeft zijn targets, marketing heeft zijn targets, enz. En nu we vanuit die silo’s, onder andere met behulp van CRM, proberen de muren te doorbreken, krijg je kreten als ‘CRM is een strategie’.

Klopt dus deels, maar ik zou zeggen, ‘CRM is onderdeel van een strategie’. Het blijft een tool, een middel. Maar zonder strategie heb je er niets aan. En die strategie is een hele specifieke en universele, waar al je afdelingen aan bijdragen, en die tot doel heeft de klant centraal te stellen. CRM is in die strategie in mijn optiek gewoonweg het middel voor je Salesmensen om dat deel van het totale klantplaatje te kunnen bekijken dat voor hen relevant is. Net als dat Marketing zijn eigen systemen heeft om een plaatje te zien dat voor hen relevant is, en Customer Support, en Finance, etc. etc. Belangrijk dus dat die systemen met elkaar praten, en nog belangrijker, dat de inrichting gebaseerd is op de overkoepelende strategie. Die strategie moet een vertaling zijn van je klantreis; de uitvoering ervan, in bijvoorbeeld je CRM-systeem, een vertaling van de afzonderlijke stappen en processen.

2 likes