GMail koppelen aan PerfectView

Om Gmail te koppelen aan PerfectView maak je gebruik van de mail-in archivering. De mail-in koppeling is ook voor andere webmail cliënts bruikbaar.

De mail-in archivering maakt gebruik van een voor jou persoonlijk uniek e-mailadres, het archiveringsadres. Sla dit adres op in het adressenboek.

Wanneer je een mail ontvangt in Gmail stuur je deze mail door naar het archiveringsadres. Wanneer je een mail verstuurt voeg je het archiveringsadres toe aan het BCC veld.

Op basis van het e-mailadres van de geadresseerde zal de juiste relatie worden opgezocht in PerfectView. De mail zal bij deze relatie worden gearchiveerd.

2 likes